Sledování degradace organofosforečných pesticidů na reaktivních sorbentech pomocí chromatografických a spektrálních metod

Page: s273

Šťastný M.a, Pelant O.a a Ederer J.a,b

a Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně, Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, b Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha

 

 

Full text (PDF)