Využitie polyméru s odtlačkom molekuly umbeliferónu pri analýze rastlinných vzoriek

Page: s270

Spevak A. a Hroboňová K.

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

 

Full text (PDF)