Stanovení konstant stability komplexů β-cyklodextrinu a enantiomerů trögerovy báze

Page: s257

Ryšavá H., Řezanka P. a Král V

Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

 

 

Full text (PDF)