Separácia enantiomérov nederivatizovaných aminokyselín metódou HPLC

Page: s253

Moravčík J. a Hroboňová K.

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

 

Full text (PDF)