Stanovení poměru enantiomerů L- a D-cysteinu pomocí nanočástic stříbra

Page: s240

Koktan J.a, Řezanka P.a, Matějka P.b a Král V.a

a Ústav analytické chemie, b Ústav fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice

 

 

Full text (PDF)