Studium kůže pomocí infračervené spektrometrie

Page: s236

Jeništová A. a Matějka P.

Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice

 

 

Full text (PDF)