Nová analytická strategie pro simultánní stanovení esterů 3-MCPD a glycidolu

Page: s225

Černohorská S., Hajšlová J. a Čížková E.

Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice

 

 

Full text (PDF)