Stanovení adenosindifosfátu a adenosintrifosfátu mikrokapalinovou chromatografií

Page: s222

Černá M.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Albertov 6, 128 43 Praha 2

 

 

Full text (PDF)