Use of The Indentation Tests For The Evaluation of Machinability of Materials During Abrasive Waterjet Cutting

Page: s735

P. Hlaváček, J. Valíček, J. Brumek, M. Zeleňák, B. Haluzíková, M. Harničárová, V. Szarková

 

 

Full text (PDF)