Measurement And Analysis of The Hardness of Aluminium Surface Layers By The Nanoindentation And Scratch Tests

Page: s688

M. Zeleňák, J. Valíček, J. Brumek, P. Hlaváček, B. Haluzíková, M. Vyležík, P. Bábková, M. Harničárová, V. Szarkova, M. Kušnerová, V. Kuběna

 

 

Full text (PDF)