Fázové změny slitiny Zr-1Nb a jejich vliv na lokální mechanické vlastnosti

Page: s210

J. Říha, O. Bláhová, P. Šutta

LMV 2008

 

 

Full text (PDF)