Holografická metóda určenia Youngovho modulu pružnosti

Page: s195

J. Krajčovič, I. Jančuška

LMV 2008

 

 

Full text (PDF)