Nanoindentační měření HVOF stříkaných povlaků

Page: s182

Š. Houdková, F. Zahálka, M. Kašparová, O. Bláhová

LMV 2008

 

 

Full text (PDF)