Hodnotenie indentačných a deformačných charakteristík laserových zvarov

Page: s150

Ľ. Ambriško, T. Kandra, L. Pešek

LMV 2008

 

 

Full text (PDF)