Ampérometrická a spektrofotometrická detekce aminobifenylů a aminonaftalenů v HPLC

Page: s87

Jaroslava Zavázalová, Hana Dejmková, Jiří Barek a Karolina Pecková

 

 

Full text (PDF)