Příprava polymerních částic pro separaci biomarkerů z tělních tekutin jako předstupeň vývoje diagnostického proužku

Page: s43

Annamarie Némethová, Kamila Syslová a Petr Kačer

 

 

Full text (PDF)