Možnosti přípravy vybraných kondenzovaných anthokyaninů v modelových podmínkách a studium jejich vlastností

Page: s37

Ondřej Kurka, Renáta Myjavcová a Petr Bednář

 

 

Full text (PDF)