Stanovení herbicidů s karboxylovou funkční skupinou technikou LC-MS/MS

Page: s33

Radka Křížová, Jana Urbanová a Jana Hajšlová

 

 

Full text (PDF)