Metabolomické profilování tkání ryb pomocí hmotnostní spektrometrie v otevřeném prostoru

Page: s16

Hana Daňhelová, Tomáš Čajka a Jana Hajšlová

 

 

Full text (PDF)