Počátky hmotnostní spektrometrie u nás: hmotnostní spektrometrie v ústavu fyzikální chemie akademie věd (část II)

Page: 65

Z. Herman

Laboratoř Vladimíra Čermáka, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8

 

The origin of mass spectrometry in the Institute of Physical Chemistry of the Czechoslovak Academy of Sciences (Part II)

 

Full text (PDF)