Polarografické a voltametrické stanovení genotoxického 4-nitroindanu na rtuťové kapající a stříbrné pevné amalgamové elektrodě

Page: s6

Vendula Burdová, Vlastimil Vyskočil, Jiří Barek

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2

 

 

Full text (PDF)