Voltametrické stanovení dinitronaftalenů na stříbrné tuhé amalgamové pastové elektrodě

Page: s57

Jana Tvrdíková, Aleš Daňhel, Jiří Barek

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Albertov 6, 128 43 Praha 2

 

 

Full text (PDF)