Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh pyrimidinových bází

Page: s54

Olga Třísková, Přemysl Lubal, Libuše Trnková

Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

 

 

Full text (PDF)