Využití thiolovou vrstvou modifikované visící rtuťové kapkové elektrody ve voltametrické analýze genotoxických enviromentálních polutantů

Page: s46

Vít Prchal, Vlastimil Vyskočil, Jiří Barek

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2

 

 

Full text (PDF)