In-situ NMR studie mechanismu asymetrické hydrogenace substituovaných dihydroisochinolinů na Ru-katalyzátorech noyoriho typu

Page: s42

Jan Přecha, Marek Kuzmab, Petr Kačera

aÚstav organické technologie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6; bLaboratoř charakterizace molekulární struktury MBÚ AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

 

 

Full text (PDF)