Vývoj metody pro in vivo monitorování neurochemických změn v mozku potkanů

Page: s38

Lucie Pacosová, Kamila Syslová, Petr Kačer

Ústav organické technologie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha 6

 

 

Full text (PDF)