Stanovení hladiny tyrosinkinasových inhibitorů metodou UHPLC-MS/MS

Page: s31

Kateřina Mičováa, David Friedeckýa, Adriana Polýnkováa, Edgar Faberb, Tomáš Adama

aLaboratoř dědičných metabolických poruch, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, bHemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

 

 

Full text (PDF)