Využití coulometrického detektoru pro analýzu fenolických látek

Page: s27

Kateřina Marcaníková, Blanka Beňová

Katedra analytické chemie, Fakulta chemickotechnologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice

 

 

Full text (PDF)