Analýza aromatických nitrosloučenin aneb není nitro jako nitro

Page: s23

Alan Liškaa,b, Jiří Ludvíkb

aUniverzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra anorganické chemie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, bÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Dolejškova 3, 182 23 Praha 8

 

 

Full text (PDF)