Stanovení fosforu metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Page: s20

Antonín Kaňa, Oto Mestek

Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6-Dejvice

 

 

Full text (PDF)