Kinetické studium Ce(III) a Cu(II) komplexů cyklenových derivátů s pendantními skupinami obsahujícími fosfor

Page: s203

R. Ševčík, P. Lubal

 

 

Full text (PDF)