Stanovení hladin imatinibu pomocí kapilární elektroforézy u pacientů s chronickou myeloidní leukémií

Page: s185

K. Mičová, D. Friedecký, E. Faber, T. Adam

 

 

Full text (PDF)