Vývoj diagnostické metody pro kvalitativní a kvantitativní analýzu farnesolu a tyrosolu jako produktů metabolismu kvasinky Candida albicans v biologických vzorcích s využitím techniky UPLC/MS/MS

Page: s164

P. Greguš, L. Nováková

 

 

Full text (PDF)