Využití analytických metod při syntéze a charakterizaci nového konjugátu amfotericinu B citlivého k ?-glukosidasam

Page: s151

E. Bílková, M. Sedlák

 

 

Full text (PDF)