Atmospheric pressure microwave microplasma sources

Page: s1322

M. Jasiński, Ł. Kroplewski, Z. Zakrzewski, J. Mizeraczyk

2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry, 31st August - 4th September 2008 Brno, Czech Republic

 

 

Full text (PDF)