Výročí a jubilea


Životní jubilea členů společností ve 2. čtvrtletí 1999


80 let

Prof. RNDr. Dr. Jaroslav Bican, (6.4.) dříve VŠZ-PřF České Budějovice, nyní v důchodu České Budějovice
Ing. František Janiš, (15.4.) nyní v důchodu Zlín
Prof. Ing. Dr. Miloš Hudlický, (12.5.) Virginia Polytechnic Institute Blacksburg, nyní v důchodu Blacksburg, USA
Prof. RNDr. Jaroslav Staněk, CSc., (16.5.) dříve PřF UK Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Ladislav Synek, (11.6.) dříve VÚOS Pardubice, nyní v důchodu

75 let

Ing. Jindřich Zahálka, (5.4.) dříve ÚVVVR Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Jaroslav Vítovec, CSc., (21.4.) dříve ÚCHP AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. PhMr. Jaroslav Waldman, (27.4.) dříve KHS Plzeň, nyní v důchodu Plzeň
Prof. RNDr. PhMr. Ing. Zdeněk Bardoděj, DrSc., (20.5.) dříve LF UK Praha, nyní v důchodu
Prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., (27.5.) dříve ÚIACH AV ČR Brno, nyní v důchodu
Ing. Vladimír Pokorný, (7.6.) dříve VÚMCH Brno, nyní v důchodu Brno
Ing. Zdeněk Švec, (15.6.) dříve VUPP Praha, nyní v důchodu Praha

70 let

Ing. Ivan Bučina, (5.4.) dříve SZÚ Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. RNDr. Josef Jeník, CSc., (9.4.) Univerzita Pardubice
Ing. Radko Komers, CSc., (11.4.) ÚCHP AV ČR Praha
RNDr. Pavel Jírů, (17.4.) dříve ÚFCHE J.H. AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Jarmila Blattná, CSc., (4.5.) dříve Hoffmann-La Roche Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Radomil Adámek, (9.5.) dříve VCHZ Synthesia Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
Ing. Luděk Holub, CSc., (14.5.) nyní v důchodu Mělník
Ing. Slavoj Justa, (7.6.) dříve Chemoprojekt Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. Ing. Stanislav Heřmánek, CSc., (13.6.) dříve UACH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Miroslav Knížek, (14.6.) VÚST A.S.Popova Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Václav Smělý, (22.6.) dříve Plastimat Praha, nyní v důchodu Praha

65 let

Ing. Miloš Tichý, CSc., (2.4.) ÚOCHB AV ČR Praha
Ing. Otakar Bartoš, CSc., (30.4.) nyní v důchodu Zlín
RNDr. Jarmila Prášilová, CSc., (24.5.) ČVUT FJFI Praha
Ing. Jiří Kutil, CSc., (25.5.) dříve OSP Praha Západ, nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Jan Káš, DrSc., (26.5.) VŠCHT Praha
Ing. Jindra Čapková, CSc., (30.5.) VŠCHT Praha
RNDr. Alexandr Kasal, DrSc., (4.6.) ÚOCHB AV ČR Praha
Doc. RNDr. František Kašpárek, CSc., (10.6.) PřF Univerzita Palackého Olomouc
Prof. Ing. Jaroslav Buchtele, CSc., (12.6.) ÚGG AV ČR Praha
Ing. František Barkman, (15.6.) Spolana a.s. Neratovice, nyní v důchodu Neratovice
RNDr. Karel Kubíček, CSc., (17.6.) Chemopetrol, a.s., Litvínov

60 let

Jindřich Tippmann, (18.4.) Druchema Praha
Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., (24.4.) VJU J.E.Purkyně Hradec Králové
RNDr. Jan Schraml, DrSc., (13.5.) ÚCHP AV ČR Praha
Ing. Blažena Kopecká, CSc., (20.5.) ÚJV Řež u Prahy
Ing. Jan Goliáš, CSc., (21.5.) VŠZ Lednice na Moravě
Ing. PhDr. PhD. Igor Janovský, CSc., (3.6.) ÚJV Řež u Prahy
RNDr. Pavol Hrdlovič, CSc., (28.6.) Ústav polymerov Bratislava, Slovensko

Blahopřejeme

 


Členové společností, kteří zemřeli


Ing. Václav Kuchař, dříve Východočeské konzervárny a lihovary Chrudim, nyní v důchodu Chrudim, zemřel 15. září ve věku 86 let.

Čest jejich památce