Technické zajímavosti a služby

Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997) označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu Zákona O regulaci reklamy a doplnění Zák. 468/91 Sb (Sb. 40/95).
Zájemci o publikování technických novinek jsou vítáni ať již to budou odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy, které se chtějí pochlubit.
Pokud není k dispozici ve Vašem výtisku CHL odpovědní pohlednice, použijte, prosíme korespondenční lístek, nebo E-mail na adresu mblahova@iic.cas.cz.

Firma C. Roth má anglický katalog

Známý "obchodní dům pro chemiky" katalog fy C. Roth z Karlsruhe je pro rok 1999/2000 vydán anglicky. Ceník v Kč je přiložen. Zájemci si mohou o ceník napsat prostřednictvím čísla na odpovědní pohlednici. #9901

Hyperchem Pro 5.1 na 30 dní zdarma

Firma Hypercube uvolnila na testování plnou verzi programu Hyperchem, který je k získání na http://www.hyper.com/products /evaluation/hyper5/eval5download. htm. Je doporučeníhodné získáte-li jej z této adresy, neboť tam též lze obdržet autorizační kódy k jeho otevření a registraci. K získání je i dokumentace čitelná v PDF formátu (příručky Getting Started, Chemist's Developer Kit a Reference Guide). Podle neověřených informací se nedoporučuje instalovat produkty Hypercube bez příslušných autorizačních kódů, neboť takové pokusy mohou na daném počítači znemožnit jakoukoliv příští instalaci produktů Hypercube. #9902

Predikce NMR

Procedura ChemNMR autorky Renaty Buergin Schallerové, z Upstream Solutions byla implementována do balíku ChemDraw Ultra společnosti Cambridge Soft. Tento algoritmický předpovědní program nejen že předpoví chemické posuny H- a C-NMR spekter, ale popíše přiřazení i s jeho zdůvodněním. Zdá se, že tento nepostradatelný pomocník by neměl chybět v žádné laboratoři ani škole již proto, že společnost Cambridge Soft po jeho implementaci nejen že nezvýšila cenu balíku, ale právě naopak. #9903

Ekonomická balení stříkaček

Firma SGE, po úspěchu "sixpeků" a "tenpeků" přichází na trh s balením stříkaček po 25. Výhodou je, že stříkačky v balení jsou z jedné výrobní šarže, jsou doplněny certifikátem návaznosti na měřící standardy a speciálním popisovačem pro jejich značení. #9904

Triglyceridy v potravinách

Použití kapilárních kolon BPX-5 pro analýzu triglyceridů v potravinách přibližuje brožura firmy SGE, která je zdarma k dispozici. #9905

Acrobat Reader 3.02

Firma Adobe připravila pro uživatele PDF formátu novou vylepšenou verzi prohlížeče. Tato nová verze umožňuje bezproblémový tisk PDF souborů na nepostscriptových tiskárnách a dokonalou implementaci do prohlížečů www stránek. Prohlížíte-li si často na Internetu odborné časopisy v PDF formátu (např. časopis Collection), doporučujeme Vám aktualizovat si Acrobat Reader, který, jak je již dobrým zvykem firmy Adobe, je opět zdarma dostupný na adrese http://www.adobe.com/ prodindex/acrobat/readstep.html.

Bohumír Valter

ChemOffice pro Intranet

ChemOffice Web Server je nový produkt, který dodá servery chemickou inteligenci, umožní vytváření katalogů a databází, prohledávatelných pomocí souhlasu či nesouhlasu s učitou (i částečnou) chemickou strukturou. Produkt je doplněn databází více než 150 000 sloučenin, včetně jejich výrobců a obchodních názvů, databází chemických reakcí a přehledem MSDS (Material Safety Data Sheets). Úspěšné vytváření podobné struktury vyneslo dr. Apple z Indun Pharmaceuticals, La Jolla, titul Information technology Manager of the Year (viz http://www.camsoft.com/catalyst /ISSUE63/ITMANAGE.HTM). #9906

PIA - 1000 Personal Ion Analyser firmy Shimadzu - Analýza v místě odběru

Se zpožděním, ale přeci (!), je uváděn i na tuzemský trh unikátní iontový chromatograf PIA-1000 vyráběný již dva roky firmou SHIMADZU. Dosavadní zahraniční zkušenosti ukazují na vysokou výkonnost, spolehlivost a překvapující flexibilitu tohoto, až podezřele malého kompaktního přístroje. Osobní iontový chromatograf, jak zní překlad zkratky PIA, je možno vozit v osobním automobilu i snadno přenášet (15 kg celková hmotnost) a používat v terénu i laboratoři. Velkou předností je kompatibilita se semimikrokolonami a z toho plynoucí úspora mobilní fáze. PIA-1000 lze doplnit o autosampler SHIMADZU SIL-10Ai. Data jsou zpracována interaktivním způsobem, bez dalších přídavných zařízení lze kalibrovat, vytvářet analytické metody a zpracovávat kompletní výsledky měření. Uživatel komunikuje pomocí klávesnice a LCD obrazovky, data, výsledky měření a metody jsou ukládány pomocí 3.5" FDD. Napájení z autobaterie 12V, přenosné baterie 12V nebo sítě 220V/50 Hz. Detekční limity v řádu ppb dosahované systémem bez suppressoru s jednoduchou obsluhou a údržbou zaručují spokojenost mnoha uživatelů PIA-1000. PIA-1000 je dodáván s uživatelským manuálem a podrobným aplikačním manuálem objasňujícím problematiku iontové chromatografie i začátečníkům, zahrnuje přípravu mobilní fáze, úpravy vzorků, výběr kolon a běžnou "údržbu" zařízení. Velmi užitečný je kompletní "Start-up Kit" ve variantách pro anionty i kationty. #9907

Shimadzu společně s LC Packings = Mikro HPLC pro rutinní použití

Známá kvalita čerpadel SHIMADZU LC-10AD ověřená v nejnáročnějších aplikacích s elektrochemickými a MS detektory je základem úspěchu HPLC aplikací s mikrokolonami vnitřního průměru 1 mm a kapilárními kolonami (0,3 mm) dodávaných holandskou firmou LC Packings. Čerpadla LC-10AD v nové dále vylepšené verzi LC-10ADvp zaručují vysokou stabilitu průtoků při minimální pulsaci a vysokou reprodukovatelnost gradientu s velmi malým zpožděním. V systému je využíván dělič toku typ ACURATE AC-200-VAR zaručující konstantní tok mobilní fáze v rozsahu od 100 nl do 50 ml. Detekce je zajišťována vysoce citlivým detektorem s diodovým polem SPD-M10Avp s mikrocelou objemu 35 nl (případně UV/VIS nebo fluorescenčním detektorem). Typické pro mikroaplikace jsou velké úspory mobilní fáze a nízká spotřeba vzorku, například nástřik 1 ml vzorku na kolonu 150 x 1 mm při průtoku 50 ml/min mobilní fáze kolonou (pumpou je do děliče čerpáno 250 ml/min). Za uvedených podmínek je dosahováno stabilních retenčních časů (RSD << 0,25 %) a to i při použití gradientů. #9908

GC Shimadzu slaví 40. narozeniny

Čas neúprosně utíká a první exempláře komerčních plynových chromatografů dodávaných v letech padesátých jen nemnoha firmami se jen velmi výjimečně najdou v dnešních laboratořích. SHIMADZU již čtyřicet let vyrábí a neustále vylepšuje své plynové chromatografy, jedním z dárků ke kulatým narozeninám GC SHIMADZU byl nový GC-17A verze 3 s možností elektronicky řízené FAST GC a také nový automatický dávkovač AOC-20i.
Vedle klasických technik umožňuje spojení GC-17A Ver.3 s AOC-20i při použití PTV injektoru dávkovat až několik mililitrů kapalných vzorků do kapilárních kolon vnitřního průměru 0,25 mm. Například standardní směs pesticidů s koncentrací jednotlivých složek 2 ppb v hexanu byla do kolony DB1 30 m x 0,25 mm zavedena technikou PTV, dávkovačem AOC-20i pěti nástřiky po 200 ml (celkem 1 ml).

Shimadzu MultiSpec1500

SHIMADZU uvádí na evropský trh nový UV-VIS spektrofotometr MultiSpec1500. Tento model využívá jako detektor diodové pole s 512 diodami. Rozsah 190 až 800 nm. Díky velmi rychlému skenování, celý rozsah za 0,1 sek., je tento UV-VIS spektrofotometr ideální pro velmi rychlé kinetiky PC software HyperUV umožňuje využít všech výhod tohoto spektrofotometru. #9909

Nová rodina spektrálních programů Shimadzu

SHIMADZU dává možnost našim zákazníkům rozhodnout se, zda chtějí mít nainstalovaný základní PC software pro UV-VIS, FTIR a spektrofluorometry nebo použít univerzální PC software: HyperUV pro UV-VIS spektrofotometry, HyperIR pro FTIR nebo HyperRF pro spektrofluorometry. Standardem u všech softwarů je GLP/GMP, validace a hlavně vysoká modularita. Zmíněné softwary lze doinstalovat k většině již dodaných přístrojů SHIMADZU. #9910

Nový atomový absorpční spektrofotometr SHIMADZU - model AA-6800

Firma SHIMADZU přichází na trh s novým modelem atomového absorpčního spektrofotometru, modelem AA-6800. Jako u předchozího modelu, i zde je použito patentově chráněné výměny plamene za kyvetu pomocí PC softwaru a dvojí korekce pozadí metodou SR. Nový je hořák pro plamen, standardně titanový, který díky unikátní konstrukci umožňuje snížit mez detekce. Konstrukce kyvety, kde ve standardu je optimalizace analýzy, dává možnost až dvou tisíc analýz na jedné kyvetě. Možnost přepínání argonu v průběhu atomizace spojeno se speciální konstrukcí kyvety dává možnost naměřit 0,13 Abs pro 5 ppb Pb. Další nespornou výhodou je jeden autodávkovač pro plamen i kyvetu. #9911

Nové číslo časopisu CS Catalyst

Časopis, který je k dispozici v elektronické podobě (http://www.camsoft.com/catalyst/) nebo v tištěné verzi zdarma, přináší v čísle 6/4 články o publikování na webu, Gausianu 98, výpočetní chemii ve školních škamnách, molekulárním modelování, chemických katalozích, obchodu ChemStore, editoru ChemDraw a mnohém dalším. #9912