Možnosti spolupráce

Organická syntéza

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM hledá zručného chemika, který by syntetizoval vzorky chlorovaných propyletherů. Kontakt Ing. V. Kužílek, 02-20197354.

pad