Z vědeckých, odborných a zahraničních společností

První nositel prestižní ceny Rolex Awards for Enterprise 1998 z České republiky

Dne 5.listopadu 1998 byla v Kaiserštejnském paláci v Praze předána prestižní cena Rolex Awards for Enterprise českému vědci, profesoru Karlu Kolomazníkovi. Prof. Kolomazník pracuje na katedře automatizace a řídící techniky zlínské Fakulty technologické VUT Brno.
Prestižní mezinárodní ocenění, které je také nazýváno "malou Nobelovou cenou" získal v konkurenci 2 600 přihlášených osob ze 130 zemí. Mezi 15 vybraných laureátů bylo rozděleno 5 prvních a 10 druhých cen za vynikající příspěvky v pěti oblastech: věda a medicína, technologie a inovace, výzkum a objevy, životní prostředí a kulturní dědictví. Cena Rolex Awards for Enterprise se neuděluje za minulé zásluhy, za uzavřené dílo, ale spíše za objev nebo významný čin, který v budoucnu přispěje k lidskému pokroku. Prof. Kolomazník se stal laureátem druhé ceny za realizovanou technologii recyklace chromitých činicích odpadů kožedělného průmyslu.

Bohumil Kratochvíl

Členský kodex IEEE

Členové IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) přijali dobrovolný závazek, který by mohl být inspirativní i při tvorbě nových stanov ČSCH. Zavazují se:
 1. nést plnou odpovědnost za technická rozhodnutí konsistentní s bezpečností, zdravím a obecným prospěchem lidí a neprodleně odkrývat všechny faktory, které je mohou ohrozit, nebo negativně ovlivnit životní prostředí,
 2. vyhýbat se "konfliktu zájmů" ať již skutečnému nebo cítěnému všude, kde je to možné a odhalovat jak tyto konflikty tak zúčastněné "strany", pokud jsou známy,
 3. být čestný a realistický v nárocích a odhadech založených na dostupných údajích,
 4. odmítat úplatky v jakékoliv formě,
 5. zlepšovat úroveň vzdělání o technologii jejího správného použití a uvědomění možných důsledků,
 6. udržovat a zlepšovat technickou kompetenci a pověřovat ostatní technologickými úkoly pouze pokud to umožňuje jejich úroveň kvalifikace a odborné praxe, nebo až po plném odhalení souvisících omezení,
 7. vyhledávat, přijímat a nabízet čestnou kritiku technických prací vedoucí ke zjištění a nápravě technických chyb a náležitě uvádět autorství ostatních,
 8. chovat se stejně "fair" ke všem, bez ohledu na faktory jako rasa, náboženství, pohlaví, invalidita, věk či národnost,
 9. vyhýbat se možné úhoně na zdraví, reputaci, zaměstnání či majetku ostatních na základě falešných informací či zlého úmyslu,
 10. pomáhat kolegům a spolupracovníkům v jejich profesionálním rozvoji a podporovat je v dodržování tohoto kodexu.

  pad