Členská oznámení a služby

Členské příspěvky ČSCH

Na schůzi dne 8.12. 1998 schválil Hlavní výbor ČSCH schválil výši příspěvků pro rok 1999 ve výši 150 Kč. Dosavadní úlevy zůstávají v platnosti. Hlavní výbor přistoupil k tomuto opatření zejména pod tlakem faktu, že žádá-li ČSCH o finanční podporu je zpochybňován podíl finanční účasti samotného členstva. Navíc, příspěvky nebyly zvyšovány již řadu let. HV věří, že členstvo přijme změnu s porozuměním.

Sbírka na desku J. Loschmidtovi

Pamětní desku objeviteli struktury benzenu a dalších sloučenin, jakož i Loschmidtova čísla chce zbudovat Masarykova Univerzita a ČSCH na škole v Ostrově, kde studoval. Příspěvky na zřízení desky zasílejte na konto MU, Žertínovo n. 9, 601 77 Brno, DIČ 288-00216224 u KB Brno město, Nám. Svobody 1, Brno č. 85636-621/0100 s variabilním symbolem 3101112699. Dárci budou při odhalení desky zveřejněni.

Osobní předplatné časopisů pro členy ČSCH 1999

Členové ČSCH si mohou předplatit či objednat časopisy pro svoje vlastní použití s platnými omezeními pro předání těchto výtisků knihovnám či jejich obchodní zcizení. (K tomu účelu mohou být některé časopisy viditelně označeny). Uvádíme přehled platných cen pro členy: Chemické listy 455 Kč, (studenti 270 Kč, členové v SR 1610 Sk, členové v SR s individuálním doručováním z tiskárny 2570 Sk, ostatní zahraničí 480 DEM). Rozdíly v předplatném kryjí zejména manipulační a poštovní výlohy. Kombinované předplatné časopisů Chemické listy a Collection of Czechoslovak Chemical Communications 999 Kč (pouze v ČR). Časopis Chemistry A European Journal 97 USD (pro studenty je připravována další sleva, prosíme informujte se) za podmínek stanovených nakladatelstvím VCH.
Zájemci mohou požádat sekretariát ČSCH aby na předplatné vydal fakturu, která bude zaplacena např. z grantu či jiných účelových fondů.

Nové příručky

V sekretariátu ČSCH jsou pro členy připraveny příručky College Chemistry Faculties, popisující strukturu chemických škol v USA, příručka Chemical Sciences Graduate School Finder, popisující podobně americké VŠ a knížka ACS Directory of Graduate Research, doplňující obě výše popsané. Knihy darovala Společnosti Americká chemická společnosti ACS.