Praktické pokyny pro peptidáře (Poznámky k připravované profesorské práci.)

Věnováno k 60. narozeninám RNDr. Tomislava Bartha, DrSc.

Průměrné populaci připadá pošetilé pokládat peptidy za pozoruhodné, potažmo přitažlivé. Proto peptidy představují pranepatrnou peněžní položku podniků podobných Pardubickému perníku, Pražské paroplavbě či Pragokoncertu. Přesto peptidářům připadají peptidy půvabné, protože pozitivně podněcují představivost. Představují plodný podnět pro práci při prosazování planetárního pokroku a permanentní proud poučení pro příští pokolení. Pakliže pochybujete, přečtěte pozorně poslední poznámky k připravované profesorské práci, přijaté předběžně předními postavami peptidářské pop-show poměrně pozitivně.
Předním pracovníkům průmyslu i polistopadovým podnikatelům připadají peptidy problematické. Podobně poslanci parlamentu právem předpokládají, že peptidy představují pochybný prostředek k popostrčení poměrně pomalého postupu privatizace petrochemického průmyslu. Posláním politiků je pronášet příšerná prohlášení plná pravdivých příslibů a přínosných připomínek, pomlouvat politické protějšky, permanentně podporovat privatizaci, přesvědčovat policii aby pracovala profesionálně a s přehledem, plánovat prvomájový průvod a tak podobně a ne připravovat peptidy. Proto politici peptidy provokativně přehlížejí. Podobně i poradci pana prezidenta, premiéra a předsedy parlamentu považují peptidy za pitomost. Pouze prozřelí pokrokáři právem považují peptidy za pool poznání a propagaci peptidů za prvořadou povinnost.
Peptidy a proteiny představují pozoruhodné přírodní produkty Pramáti Přírody. Peptidy používali již pravěcí ptakoještěři, překvapivě poikilotermní paleolitičtí plazi, Pterodactylus, plavuně a přesličky. Peptidy posud používají perlorodky, potápníci i potemníci, paraziti, pižmoni, plameňáci, pískomilové, potáplice, potkani, plazi, plejtváci, pásovci, plotice, prvoci, ptáci, pulci, pelikání, poštolky, pstruzi, pěnkavy i pěnice, plameňáci, pyšní pávi, paúhoři, psouni, podobně i plísně, plevele a peckoviny. Peptidy potřebuje prvosenka, podražec, pelyněk, prašivky i ptakopysk podivný. Pavouci pomocí peptidů paralyzují v pavučinách pakomáry i pačmeláky, poklidně poletující párek perleťovců, pestřenky, ploštice, ponravy, pakobylky a podobnou pahavěť. Podobně pracují příbuzní pavouků, pavoukovci. Podle posledních průzkumů představují peptidy překvapivě pestrou paletu působků. Pomocí peptidů probíhá příjem potravy, peptidy participují na pohybu pylu v povětří, na palingezi, působí palpitace, pruritus, pukání pařezů, příchuť pelyňku, periodický pohyb panožek, panflebitidu, paniku, pankteatitidu, priapismus, panfobii, paraplegii i parafimózu, pravděpodobně i porfýrii, paralýzu, peritonitidu, poluce, polytrichii a podobně pak perverzi, pesimismus, pilózu, pogromy a polygamii, prý působí pozitivně i na populační politiku. Působí pelichání ptáků, při promeškané prevenci poškozují premoláry předškoláků, působí potíže politrukům a penzionovaným plukovníkům při přemýšlení. Působí při početí i potratu, provokují porod, pracují v pacemakeru, posilují paměť, působí polykací potíže.
První popsané peptidy pocházely pochopitelně z přírodních pramenů. Počty peptidů a proteinů připravených přírodou jsou pozoruhodné. Potřebujete příklady? Prosím! Papain, parathormon, pektináza, peniciliny, pentacyklický phalloidin, pepsin a pepsinogen, prolaktin, pachytoxin, procamin, peptid YY, pankreastatin, pardaxin, PHI-27, physalaemin, poneratoxin, pentagastrin, pneumadin, poly-L-prolin, PTH, pepsinostreptin, practolin, prodynorfin, preproenkefalin apod.
Příroda připravila podivuhodně pestrou paletu peptidů podivných patvarů. Peptidy přijímají podobu pestrobarevných, plankonkávních jindy plankonvexních pruhovaných polokoulí, propletených provázků, paraboloidů podobných pinguinům, povalujících se pod pínií či pisangem, případně plakoidní plisované pokrývce probodané píkou do podoby planparalelních pruhů, podtatranským plchům, pánským pisoárům, plastronům či platanovým plodům, pokrytých platinovým plechem, přecucaným pijavicím, pirátským pirogám plných pragmaticky propíchaných preservativů, polokruhům překrásně purpurových pivoněk, pískovcovým pavézám a plesnivým pařezům, prolamovaným pekingským pagodám, průsvitným pyropům, poraněným piraním, ping-pongovým polokoulím, preclíkům podobných a pleténkovitě propojeným přadénkům, pokrytých pěnovým polystyrenem, posypaným praženými pistáciemi a peprmintovými perličkami. Jiné peptidy připomínají plisované plastikové planžety, propocené ponožky, pražené pravoúhlé pralinky plněné popelem pravěkých přesliček, půvabné poháry plné připínáčků, pryžové podvazky, podprsenky, prudérní průmyslníky s prvotřídními posudky podepsanými předními právníky, polibky plné předstíraných pocitů, pokroucená pernambuková prkna, překližky pokryté perletí, průzračný pramínek prostřed pouště, pozlacenou portou přizdobené portály, pokryté portréty posledních panovníků, postdatovaných posesory v prošlapaných polobotkách, popularizujícími postglaciální priority privilegovaných politiků, poznamenaných prakticismem posledních prázdninových pohrom, poloprázdné půllitry pocákané pivní pěnou podobnou pomerančovému pudinku, pixiformní plagiáty pluralisticky pojatých pyrokatechinových, popřípadě pyrogallolových pigmentů s příměsí pyrargiritu, paracetamolu, polypropylénu či penicilínu, poetické procházky podél překrásných panensky plochých patagonských pláží pokrytých pestrobarevným plegioklasovým pískem, provoněným pelargoniemi a purpurou, případně pačulí, pinachromově patašovaným pinakoidům v podobě plochých pinaklů podobných polárním pláním, pokrytých parafinem, případně plausibilním problémům s prostatou. Prostě peptidy jsou překrásné. Půvab peptidů popírá pouze pablb.
Proto jistě pochopíte, proč perfektně Přírodou promyšlená podoba peptidů provokuje propagátory a protagonisty prediktivních postupů k produkci povážlivě pochybených přirovnání a k predilekci peptidu jako potenciálního panacea.
Práce peptidáře připomíná pracovníka policie. Na počátku postaví pracovní předpoklad a potom pilně pátrá po přesvědčivých příznacích potvrzujících podstatu problému. Pokud do podstaty problému pronikne a pokud jej i pochopí, pravděpodobně propadne pokušení v práci pokračovat. Pokud překlene i propast praxe a poznání, postupně přejde prostřednictvím peptidů a přátel k protěžované partě prohnaných peptidářů. Potom popadne příležitost za pačesy, pomocí protekce přeskočí přes posty podřízených, převezme prominentní postavení první persony, prvně propustí prolhané a později i příliš pilné a přemýšlivé a posléze i pronikavě protestující pracovníky. Potom přeorganizuje práci a postaví program pozitivní perlustrace, propagující průměrnost. Pak pořádá v pondělí a pátek pravidelné porady a připravuje potlachy. Protiúčtem za přízeň k podřízeným požaduje protlačit do pěkného postavení přiblblé příbuzné. Provádí politiku protinávrhů, protiopatření, persekucí a provokací. Pětkrát za pololetí pořádá protipožární párty. Pokračuje v podvádění. Přitom pořád prověřuje, podmazává, požaduje, protěžuje a přeceňuje, přepisuje pracovní protokoly, podpisuje propustky, přeškrtává průkazky, provokuje papouška Pepu. Podřízené pracovníky promyšleně peskuje. Pracovníci, původně přátelé, přechází do protiútoku a do pozice protivníků. Přehlíží to s přehledem. Přezíravě pozoruje pinožení podřízených pracovníků, pije plzeňský Prazdroj, pojídá pražské párky a permanentně pomlouvá poličskou pratetu a protivanovského prastrýce Petra. Přitom přehlédne, jak protivný připadá původním přátelům. Postupně přestává být prozíravý a provádět protiopatření, pročež padá z piedestalu. Pak píše početná provolání, čili proklamace, a posléze přesídlí do Poličky, kde převezme provozovnu pomlouvané pratety. Potom píše pravidelně prastrýci do Protivanova a na předchozí pracoviště, požadujíc pomoc pracovníků, s poukazem na přetrvávající přátelství. Příjmy poličské provozovny přestávají postupně pokrývat i poštovné. Překlenovací půjčka pomůže pouze posunout její pád. Proslulý peptidář přiznává porážku a přijímá předčasné penzionování.
Pokud připravujeme peptidy z přirozených pramenů, použijeme perlokaci či podobný postup a pracujeme pochopitelně pečlivě a pozorně. Pakliže peptid připravíme a původ peptidu považujeme za prokázaný, přistoupíme k pojmenování. Peptid přirozeného původu pojmenujeme podle potřeby. Pokud příkladně pochází peptid z pestíků pupalky pruhované, pojmenujeme jej pupalkin, z prasečího pankreatu pankreatin, peptid z Phaseolus phaseoloides phaseolin či phaseoloidin, z pluribilních poikiloblastů potemníka potěmkin, z plasmodermálních příčně pruhovaných, pneumatikám podobných peristylů paleolitického plesiosaura prostě paleopeptid, z paraventrikulárních parapodií portorického pavouka Paradentoarachnemonis pustulosus "potassium-channel prolactine positive potentiated propeptide" a podobně. Z pozdně paroxysmálních patofobicky působících pneumokoků, původců proslulé panychidy, postihujících především parenchymatosní pastelinové partie plutokratů a proreformních pastorů, příkladně peptid 505.
Pokyny pro přípravu peptidů přečasto přijímají podobu pitoreskních piktogramů a pinakoték, pochopitelných pouze poučeným pracovníkům předních peptidářských pracovišť.
Původně potřeboval peptidář pro přípravu peptidů plno pomůcek. Pipety, petričky, ploché pinzety, peletizovanou potravu pro psy, pemzu, paraformaldehyd, povolení k policejní prohlídce, papírové pytle, poličku plnou prázdných prachovnic, pastelky, petrolej, prosklený paraván, prázdnou plechovku od popcornu, provázek, pilku, perboritan, parafin, porcelánové prasátko plné pětikorun, popřípadě paklík pětistovek, poznámkový papír, propisku, popisovače, pornografické plakáty, propraný písek, pomologickou příručku, pět penicilínek, pohodlnou postel, papouška, plechovku párků, pár piv, předplacenou Pochodeň, pracovité přátele, párátka, prvotřídní tj. proletářský původ, potenciometr, paví pero, plavuňový prášek, píšťalku, pistoli, plán Prahy, polštář s prachovým peřím, pinakolylalkohol, petroléter, permravenčan propylnatý, peprmintové pastilky, paraxylen, profesionální přístup k práci, prolongovanou průkazku, pruhované ponožky, průtokoměr, pytlík plný práškové pryskyřice, potaš, popelník, plavky, plnicí pero, prskavky, psa, popsaný památník, platný pas, paklíče, páječku, pulovr, pyžamo, připínáčky, poštovní průvodky, prodlužku, polobotky a předestilovaný propylenglykol. Prostě plno potřebných pomůcek.
Původně postupovali peptidáři podobně jako Pramáti Příroda a produkovali pouze peptidické plagiáty. Později, po překonání pubertálních potíží, připravili Přírodu o primát přípravou původních, překvapivě půvabných a průzračně působivých peptidů. Peptidáři postupně připravili pozoruhodné pitavaly plné podivuhodných peptidů. Pochopitelně pracně. Pak se postupně prosadil pokrok i v přípravě peptidů. Peptidáři přišli s podivuhodnými přístroji plnými páček, přepínačů, prosklených panelů, polovodičových pamětí, plastových převodů a pístů, s přehnanými požadavky na péči a peníze.
Připravit peptidy přestalo být problém a peptidy proto připravují v Poříčí, Puerto Paloma, Pyreneiích, Plzni i Praze. Pokud také připravujete peptidy a potřebujete příslušný placet, požádejte o povolení Prahu. Prosadíte-li si přístup k podobnému přístroji, je příprava peptidů primitivní. Pomocí prodlužky připojíte přístroj k proudu, přidáte propanol, promísíte, přihřejete, přelejete převařeným petrolejem a potom počítáte do padesáti. Pozor na přetížení přístroje! Přístroj potom propláchnete petroléterem, potom potaší a posléze pětiprocentním propylenglykolem. Právě připravený, precipitovaný peptid po přečištění přenesete do prachovky, prachovku postavíte do plechovky od popcornu či pralinek, přelepíte páskou s popisem peptidu a předáte povolanějším k prozkoumání. Podepíšete protokol o přípravě peptidu a pošlete poslíčka. Převzetí plechovky s peptidem potvrdí příslušný pracovník podpisem či parafou do památníku. Přístroj potom přikryjete polyetylenovým případně polypropylenovým pytlem proti prachu, postavíte pod postel pro pozdější použití a počkáte na podrobný posudek. Pamatujte na První peptidářské pravidlo. To praví: Peptid připravujeme pouze v případě plauzibilní potřeby. Pokud půjde peptid pořídit pohodlněji, přípravné práce pozastavíme a peptid půjčíme, případně pronajmeme.
Pokud přijde pozitivní perlustrace peptidu, popadnete peněženku (pochopitelně plnou peněz) a pospícháte propít pololetní prémie. Pokud peptid při přísné prohlídce perlustrátorů propadne (padesátiprocentní pravděpodobnost), postupujete podle připojených pokynů, viz Příloha V.
Přesným postupem podle pokynů pravděpodobně pozastavíte proces postupného propadání panice. Potom přípravu peptidu pořádně promyslíte. Pěkně peripateticky, pomocí permutací, případně početních programů. Přípravu peptidů promýšlíte při procházkách pasekami pošumavského pohraničí, při pohodlném posedávání na pařezu, při pozorování pozoruhodně překrásného, přímo pod posedem pokojně se pasoucího paroháče, při posedávání v proslulých pražských putykách, při pokuřování u petrolejové pumpy, či při podupávání po prašivkách. Potom přistoupíte k přípravě peptidu připraveni a případné peripetie pohodlněji překonáte. Pakliže popletete pracovní postup, připravíte peptidu pouze podobný pazhřivec, peptidářský paškvil připomínající paroží, či pouze peptidu přibližně podobný patvar.
Použijete-li počítač s příslušným programem, připravujete peptidy pohodlně přímo v počítači, bez potřeby početného parku přístrojů a půltuctu pomocných pracovníků. Pohoda. Počítačově připravené peptidy postupně převládnou a jejich počty převáží počty peptidů připravených prastarými postupy na prehistorkých přístrojích i peptidů připravených Přírodou. To postupně povede k propuštění padesáti procent pracovníků na polovině peptidářských pracovišť. Proto pamatujte na pořízení počítače a programu, pokud není pozdě. Posuzováno z praktického pohledu mi připadají perspektivní porkanové peptidy.
Primární popis peptidu provádíme pomocí písmen. Pro pracovníky pražských pracovišť pochopitelně primitivní. Pro pracovníky průmyslu, pomocných praporů a prázdninových pobytů pouze připomínám, že pentapeptid popsaný písmeny Pro-Arg-Ala-Ser-Gln popravdě představuje peptid PRASE, peptid Pro-Arg-Ala-Cys-Ile-Cys-Glu-Ser-Thr představuje pozdrav PRACICEST apod. Pořadí Asp-Ile-Val-Asn-Tyr-Pro-Glu-Pro-Thr-Ile-Asp je DIVNYPEPTID a pořadí Pro-Ala-Leu-Ile-Val-Tyr-Pro-Glu-Pro-Thr-Ile-Asp prozrazuje, že peptid pochází z pálivé papriky.
Překvapení přinesl průzkum peptidu připraveného z pecek pomerančů pěstovaných v Polynézii. Po přečtení prozradil původ prastarého pokřiku polynézanů, PCHAA-TEKA-WEA-AWAHAA-WAHA-IHAA-AAHA-WA, v přibližném překladu "Přineste pořádně propečené prase, posypte pepřem a podávejte s pálivou paprikou". Profesor Pierre Poulard z Paříže po přečtení práce v Peptides prohlásil: Pěkná pakárna! Potom, pod pohrůžkou prozrazení poněkud prostoduchého postupu při přípravě posledního peptidu na pařížském pracovišti a příslibem placeného pětitýdenního pobytu na plážích v Papeete, profesor Poulard přítomnost peptidu v peckách pomeranče připustil. Podobně i jiné peptidy po přečtení poodhalují pozoruhodná pořadí písmen a představují patrně podivné piktogramy. Např. PAPALAVAPALAVAPAPPP, PRESENTACE, NAPIPIPI, PRIPRAVEK, PEPPSI, PRISELMACEKDDDDDMALACEK, PRVNIPINTAPIVA, PARRECEK, PENDREK, PICCA, PETRAPAVEL, PILNYPRACANT, PINSTANTCAFFE, PARAVAN, PIPETRTHART apod.
Počítačem podporovaná příprava peptidů přináší pozoruhodnou příležitost pro produkci peptidů s předem proponovaným pořadím písmen. Proto není problém připravit např. peptid PRESIDENTVACLAVHAVEL, a případně peptid patentovat, pokud pominete poznámky poštívačů o politickém pozadí problému. Patentujete však peptid, nikoliv prezidenta! Prezidentský peptid pochopitelně provokuje k promíchávání písmen a přípravě podobných peptidů jako VACLAVHAVELPRESIDENT, HAVELPRESIDENTVACLAV, atd. Podobných peptidů pohodlně připravíme 1925003340968639997, protože počet permutací s 20 písmeny poskytuje 20! tj. 1925003340968640000 potenciálně připravitelných a pravděpodobně i patentovatelných peptidů. Pouze jejich popis by pokryl plochu přesahující povrch planety Pluto. Proto pořád pochybuji o potřebnosti patentování peptidů a pronásleduje mne představa patentování podstatně potřebnějšího perpetua permobile.
Peptidů s počátečním písmenem P, tj. prolinem, připravíte pohodlně i pár parseků, přesto pokryjete pouze pranepatrné promile permutací. Pakliže se pustíte i do peptidů s počátečními písmeny A (Ala), R (Arg), N (Asn), D (Asp), C (Cys), Q (Gln), E (Glu), G (Gly), H (His), I (Ile), L (Leu), K (Lys), M (Met), F (Phe), S (Ser), T (Thr), W (Trp), Y (Tyr) či V (Val), potěš pánbůh. Bez problémů připravíte, patentujete i publikujete peptidy jako KLEMENTGGTGTGWTWALD, RMARES, LENIN i STALIN nikoliv však peptidy VACLAVKLAUS, MILOSZEMAN, GRULICH či JOSEFLUX! Ty prostě nejdou připravit. Pražádné politické, pouze praktické problémy! Pokud budete pilní, připravíte peptidů požehnaně i bez politiků. K postavení prosperujícího peptidového pracoviště potřebujete pouze pronajatý pozemek s plotem, případně pokoj v paneláku, pár pokrývek, peníze, panovačný pohled a poštovní přihrádku. Potřebujete pochopitelně prodávat peptidy po pytlech, pokud potřebujete prosperovat.. Pochybovačné peptidáře přesvědčí poznámka památkáře PhDr. Pankráce Pozlera, PhD, o praktickém použití polykondenzovaných polysacharidů peptidicky propojených s polyuretany v poloplastický polymer pomáhající památkářům pomocí pomalé penetrace petrifikovat psím počasím porušené památky. Pokud potřebujete poznat svůj peptid na první pohled, pokuste se propašovat na počátek peptidu personální pinxit. Patera Pavel patrně použije pinxit PP či PAPA, profesor Pravoslav Postránecký případně PPP, PRPRA a podobně.
A pamatujte. Pravého peptidáře poznáte již podle podpisu.

Patočka

Příloha V. Pokyny pro případ propadu peptidu.

(postupujete případ od případu, podle povahy problému)
  1. Pokuste se pozapomenout na poslední průšvih, přitáhněte přístroj z pod postele a pokus o přípravu peptidu proveďte podruhé.
  2. Pomocí přátel pronikněte do pracovny podnikavého profesora, kde předložíte plán přípravy peptidů v podmínkách panujících na planetce Pallas, případně pod příkopovou průrvou v Pacifiku.
  3. Podejte projekt na provozování peptidového panoptika.
  4. Peptidy pustíte z palice a půjdete k potravinářům připravovat polykondenzované pyrrolidinové pesticidy.
  5. Praštíte s peptidy i perspektivou peptidáře, prodáte platinový prsten s perlou po prababičce a poletíte na Papuu pozorovat pandanové papoušky Para-para.
  6. Prodejte prsten, přidejte patnáctý plat a připojistěte se u První paroplavební.
  7. Přijměte postavení poslíčka v pojišťovně. Příjem příjemně překvapí.
  8. Pátrejte v prastarých papyrech po potopených pokladech.
  9. Pěstujte pupalku či puškvorec pro potřebu přípravy pálenek.
  10. Per pedes přistupte pomalu k počítači, pohodlně se posaďte a přepište přednášku o peptidech z posledního peptidářského podniku na profesorskou práci. Po přiznání profesůry přistupte k produkci podobně praštěných, paronomáziím pouze podobným pojednáním.