Výročí a jubilea

Životní jubilea členů společností ve 1. čtvrtletí 1999

75 let

Prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc., (28.1.) dříve FarmF UK Hradec Králové, nyní v důchodu Hradec Králové
Doc.Ing. Dr. Ferdinand Franz, DrSc., (1.2.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. František Filip, (9.2.) dříve Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice, nyní v důchodu Blansko
Ing. Vladislav Václavů, (27.2.) dříve Tesla Holešovice, nyní v důchodu Ústí nad Labem
PhMr. Rudolf Rybín, (28.2.) dříve HS Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. Ing. Vladimír Medonos, CSc., (24.3.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha

70 let

Doc. Ing. Jan Venkrbec, CSc., (10.1.) dříve ČVUT Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc., (19.1.) PřF Masarykova Univerzita Brno
Ing. Vladimír Pechoč, CSc., (31.1.) dříve VÚ chemických vláken Svit, nyní v důchodu Svit, Slovenská republika
Ing. Jacqueline Prausová, (3.2.) dříve KHS Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Jiří Alexa, CSc., (18.2.) dříve Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy, nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Dušan Čurda, CSc., (8.3.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., (9.3.) VŠZ Lednice na Moravě
RNDr. Viktor Trkal, CSc., (13.3.) dříve Ústav radiotechniky a elektroniky AVČR Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Milan Morák, (17.3.) dříve Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem
Doc. Ing. Bedřich Kopřiva, CSc., (19.3.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Milan Wurst, CSc., (4.3.) dříve ÚACH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Milan Artur Dostál, (22.3.) nyní v důchodu Zlín

65 let

RNDr. Jan Vrkoč, CSc., (6.1.) ÚOCHB AV ČR Praha
Prof. Ing. RNDr. Zdeněk Deyl, DrSc., (7.1.) VŠCHT Praha
Ing. Josef Smíšek, (7.1.) nyní v důchodu Praha
Ing. Irena Červená, CSc., (12.1.) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Antonín Havránek, CSc., (16.1.) MMF UK Praha
RNDr. Soňa Vašíčková, (19.1.) ÚOCHB AV ČR Praha
Ing. Stanislav Ševčík, CSc., (20.1.) ÚMCH AV ČR Praha
Prof. Paedr. Dr. Václav Kolský, CSc., (21.1.) Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
RNDr. Rudolf Polák, CSc., (12.2.) ÚFCH J.H. AV ČR Praha
Ing. Jaromír Virt, (4.3.) dříve VÚ synthetického kaučuku Kaučuk Kralupy nad Vltavou, nyní Kralupy nad Vltavou
Doc. Ing. Milan Popl, DrSc., (10.3.) VŠCHT Praha
Ing. Otakar Süsser, (13.3.) Silon,a.s., Planá nad Lužnicí
Ing. Radomil Kačerovský, (14.3.) Zemědělské stavební sdružení Dvůr Králové nad Labem
Ing. Jindřich Peterek, CSc., (18.3.) dříve KHS Ostrava, nyní v důchodu Ostrava
Doc. Ing. Pavel Šťáva, CSc., (23.3.) Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., (24.3.) ÚFCH J.H. AV ČR Praha
Ing. Jan Brych, (31.3.) dříve VÚ vzduchotechniky Praha, nyní v důchodu

60 let

RNDr. Karel Nálepa, CSc., (13.3.) PřF Universita Palackého Olomouc
Ing. Nora Hálová, (18.3.) Ekomonitor, Chrudim
Ing. Dieter Lath, CSc., (20.3.) Ústav polymerov SAV Bratislava, Slovenská republika
RNDr. Milan Stuchlík, (29.3.) Galena Opava

Blahopřejeme.

Členové Společností, kteří zemřeli.

Ing. Miloš Kraus, DrSc., ÚCHP AV ČR zemřel dne 22. srpna 1998 ve věku 71 let
Doc. RNDr. PhMr. Miloš Melichar, DrSc., dříve LF dermatologie University Palackého Olomouc, nyní v důchodu Ostrava, zemřel ve věku nedožitých 89 let
Ing. Jaroslav Stehlíček, CSc., ÚMCH AV ČR Praha, zemřel dne 17.7. ve věku 65 let
Prof. dr. Ing. Otto Wichterle, dříve ÚMCH AV ČR zemřel dne 18. srpna 1998 ve věku nedožitých 85 let

Čest jejich památce.