Technické zajímavosti a služby

Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997) označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu zákona O regulaci reklamy a doplnění zák. č. 468/91 Sb (Sb. 40/95).
Zájemci o publikování technických novinek jsou vítáni, ať již to budou odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy, které se chtějí pochlubit.
Pokud není k dispozici ve Vašem výtisku CHL odpovědní pohlednice, použijte prosíme korespondenční lístek nebo E-mail na adresu drasar@uochb.cas.cz.

Novinka Collection: kompletní články on-line

Časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications se od září letošního roku plně zařadil po bok prestižních mezinárodních časopisů. Na jeho internetové adrese http://cccc.uochb.cas.cz totiž naleznete nejen obsahy a souhrny jednotlivých čísel, ale již i kompletní články v PDF formátu. Plná verze článků je volně přístupná do konce letošního roku, od příštího roku bude umožněn přístup předplatitelům časopisu. Všem zájemcům zůstanou volně k dispozici souhrny, obsahy a autorské rejstříky.

Bohumír Valter

Program PC Spartan plus

Výrobce Wavefunction CA, USA, dovozce SciTech Praha, cena od USD 200 pro PC/Mac, ceny pro Unix na dotaz. Demo na www.wavefun.com/software/multiplex/demoform.html.
Pro recenzi programu byly k dispozici demonstrační CD pro PC a propagační příručka. Nevýhodou demonstračního CD je, že neumožňuje spuštění jakéhokoliv QM výpočtu. Pro srovnání vlastností programu jsou k dispozici pouze předpočítané soubory obsahující výsledky z QM. Plná verze PC Spartan je schopna provádět molekulárně mechanické výpočty (silové pole SYBYL), semiempirické QM výpočty metodou AM1 a ab inito QM výpočty na úrovni basi 3-21G, 3-21G* a 6-31G* spolu s analýzou vibračních a přechodových stavů. Možnosti grafické reprezentace výsledků jsou bohaté - animace vibračních stavů, barevné mapování elektrostatického potenciálu na povrch molekuly nebo stereoskopické zobrazení molekuly rozkladem na červený a zelený snímek. Program je vybaven poměrně pohodlným editorem pro stavbu molekul. Program je distribuován jak pro Unix, tak ve zjednodušených mutacích pro PC i Mac, ve verzích Spartan, Spartan Plus a Spartan Pro. Program je jištěn hardlockovým klíčem na paralelním portu počítače.
Z hlediska ceny a vlastností je možné program PC Spartan srovnat s programem podobné kategorie - Hyperchem 5.02. Za několikanásobnou cenu než program Spartan poskytuje Hyperchem všechny možnosti programu Spartan plus větší škálu silových polí pro molekulární mechaniku, možnosti výpočtů molekulární dynamiky, ovládání přes skripty, DDE komunikaci s jinými programy a řadu dalších výhod. Pokud však potřebujete levné rozhraní pro přípravu dat pouze pro QM výpočty v hezkém grafickém provedení a získáte důvěru ve výrobce ohledně výpočetní části programu, lze vám program Spartan PC doporučit. Informace na www.wavefun.com a www.scitech.cz. (#981001)

Programy ACD

Společnost ACD zve všechny brouzdaly na svoji URL, www.acdlabs.com; pro ty, kteří nemají internet, přináší poslední informace o vývoji software z této dílny.
Aldrich/ACD Library of FT-NMR
Unikátní knihovna s více než 11 tisíci strukturami a jejich H a C NMR spektry, prohledávatelná pomocí strukturního vzorce, názvu, CAS čísla. Verze Pro má substrukturální vyhledávání a umožňuje doplňovat do databáze vlastní spektra. Podívejte se na www.acdlabs.com/partners/aldrich.html.
Aldrich/ACD FT-NMR Database for NMR Manager
Pokud budete chtít zpracovávat "raw" spektroskopická data spolu sovládáním jejich tvaru a uložení pomocí ACD/NMR Manageru a budete zároveň chtít používat spektra z Aldrich FT-NMR databáze s více než 300 Mbyte spektroskopických informací na CD-ROM, můžete. Přesvědčte se o tom na www.acdlabs.com/partners/aldrich.html či www.acdlabs.com/products/nmr/nmr_mgr.html
Natural Products C-13 Data Base
Struktury, chemické posuny a odkazy od 5 200 sloučenin byly zkompilovány jenom proto, aby váš život byl snadnější. Databáze Natural Products může být prohledávána podle struktury, sub-struktury, molekulárního vzorce, molekulové váhy, chemického posunu či textu a dat obsažených ve jménech a odkazech. Tato báze je k dispozici jako add-on pro ACD/CNMR Predictor. Podívejte se sami na www.acdlabs.com/products/nmr/natprod.html.
ACD/ISIS Add-in nyní importuje FIDy
ACD/ISIS Add-in byl upgradován aby umožnil nahrání, transformaci a úpravy experimentálních NMR spekter (FIDů) vrámci ISIS/Base pod Win95. K funkci ad-inu je třeba ACD/NMR Manager, a verse 2.1.3 ISIS/Base. Podívejte se sami: www.acdlabs.com/products/isis_int/. (#981002)

HP CE-MS: jeden dodavatel, jeden software, jedno řešení

Spojení kapilární elektroforézy a hmotnostního detektoru HP 1100 MSD přináší uživatelům výhody krátkých časů při analýzách, vysokou separační účinnost a informaci o molekulové hmotnosti a struktuře analytů. Tato technika je vhodná např. při analýzách biopolymerů, léků a jejich metabolitů a agrochemikálií. Společnost Hewlett-Packard přináší integrované řešení, od jednoho dodavatele ovládané jedním software. Grafické uživatelské rozhraní se vyznačuje snadností ovládání od vývoje metody až po zpracování výsledků. Unikátní design překonává dřívější omezení využití spojení CE-MS. HP zmlžovací systém má patentované ortogonální uspořádání, které nevyžaduje další optimalizaci a umožňuje dlouhodobý stabilní provoz. Dovoluje použití konvenčních pufrů pro kapilární elektroforézu (jako jsou např. fosfátové pufry nebo cyklodextriny). Separační podmínky v kapiláře jsou nezávislé na operačních podmínkách hmotnostního detektoru. Vysoce účinné odpaření rozpouštědla zaručuje vynikající citlivost při analýzách. (#981003)

Mikro-plynové chromatografy Hewlett-Packard

Chtěli byste si sestavit vlastní plynový chromatograf? Jaké by byly Vaše požadavky? Malá velikost přístroje? Rychlost analýz? Spolehlivost chromatografu? Možnost práce v laboratoři i v terénu?
Mikro-plynové chromatografy společnosti Hewlett-Packard byly navrženy tak, aby splňovaly nejenom všechny výše uvedené požadavky. Přináší uživatelům excelentní produktivitu, zvýšenou účinnost, maximální přesnost a vyznačují se malými rozměry.
Mikro-plynové chromatografy řady M (obr. 1) umožňují provádět analýzy plynů ve frakcích. Snižují dobu analýzy z hodin nebo minut na desítky sekund. Mohou být konfigurovány s jedním nebo dvěma nezávisle ovládanými moduly, každý modul zahrnuje injektor, analytickou a referenční kolonu, termostat kolony a univerzální tepelně-vodivostní detektor. Mikro-GC je ovládán software pracujícím pod Windows s možností chromatografického zpracování a editace výsledků. Rozměry přístroje jsou 15 x 25 x 36 cm pro nevyhřívanou verzi a 15 x 25 x 41 cm pro verzi s vyhříváním. Mikro-GC řady M je vhodný např. pro analýzy zemního plynu, spalin, analýzy životního prostředí, k detekci netěsností.
Mikro-GC řady P přidává k rychlosti a výkonnosti řady M možnost přenosu na jakékoliv místo. Zahrnuje vlastní zdroj nosného plynu a zdroj energie. Přináší tak úspory času, minimalizaci nebezpečí degradace vzorků a rychlé získání výsledků (např. při analýzách důlních plynů nebo zemního plynu). Mikro-GC řady P se dodává v jedno- nebo dvoukanálovém provedení, vyhřívané nebo nevyhřívané. Přenosný model (verze bez vyhřívání) má hmotnost 10,4 kg.
Mikro-GC řady Quad (obr. 2) je určen k analýze složitých směsí plynných vzorků. Je vhodný pro aplikace, které vyžadují několik kolon, několik typů nástřiků vzorku nebo více než jeden nosný plyn. Mikro-GC řady Quad poskytuje výsledky analýzy složité směsi (C1-C9, O2, N2, CO2 a He) do 100 sekund. Skládá se ze čtyř nezávisle ovládaných GC modulů, z nichž každý zahrnuje injektor, kolonu, termostat kolony a detektor. Mikro-GC řady Quad lze objednat jako laboratorní nebo přenosný přístroj.
Mikro-analyzátor ropných plynů (refinery gas analyzer RGA) umožňuje analýzu nasycených i olefinických uhlovodíků, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého i uhelnatého, sirovodíku, oxidu siřičitého a analýzu COS do 160 sekund. Vzorky jsou separovány ve 4 nezávislých GC modulech, které se skládají z mikro-injektoru, vyhřívané kapilární kolony a mikro- teplotně-vodivostního detektoru. Různé stacionární fáze kapilárních kolon umožňují analýzu široké škály ropných plynů. Kalibrace a údržba systému je velmi zjednodušená vzhledem k tomu, že jednotlivé moduly obsahují mikro-injektor a mikro-detektor stejného typu. Detektor vyžaduje jednobodovou kalibraci.
Mikro-analyzátor zemního plynu (natural gas analyzer NGA) je nejmenším, nejrychlejším a snadno přenosným analyzátorem na současném trhu. Mikro-analyzátor zahrnuje mikro-plynový chromatograf řady M, P nebo Quad (dle požadavků laboratoře), NGA software a regulátor průtoku vzorku. (#981004)

HP 3398A - nová "ekonomicky výhodná" ChemStation pro GC

Společnost Hewlett-Packard uvedla na trh novou "ekonomicky výhodnou" HP ChemStation pro plynovou chromatografii HP 3398A. HP 3398A umožňuje ovládání jednoho nebo dvou plynových chromatografů řady HP 4890, HP 5890 II a HP 6890, sběr a vyhodnocení naměřených dat, včetně integrace, kvantifikace a protokolů. Vyznačuje se jednoduchostí obsluhy. Software pracuje v prostředí Windows 95. Minimální konfigurace počítače vhodná pro HP 3398A je HP Vectra 486/66, 30 MB hard disk, 16 MB RAM, CD-ROM a napojení přes RS 232. (#981005)

Nová verze HP ChemStation A.06.01

Společnosti Hewlett-Packard přichází na trh s novou verzí HP ChemStation A.06.01 pro GC, LC, LC/MSD, CE, UV-VIS a A/D systémy. Verze A.06.01 přináší řadu zlepšení, která zvyšují produktivitu laboratoří. Pracuje v prostředí Windows 95 a Microsoft NT 4.0. Verze A.06.01 umožňuje propojení analytických přístrojů (HP 6890 GC, HP 1100 HPLC, HP 8453 UV-VIS, HP 35900E A/D) prostřednictvím LAN a pohodlně je ovládat z PC umístěného např. mimo laboratoř. Obsahuje formáty pro publikování na internetu, dovoluje vytváření grafů ve formátu Microsoft Excel 97, kalibračních křivek 1/Y a 1/Y2 (Y - odezva detektoru). Nová verze HP ChemStation umožňuje automatické nebo interaktivní vyhledávání v uživatelských knihovnách hmotnostních spekter při LC-MS analýzách a vytváření kombinovaných DAD/MSD zpráv. Zahrnuje zlepšené HP 1100 OQ/PV postupy a je připravena pro práci s fluorimetrickým detektorem řady HP 1100 HPLC. Umožňuje ovládání systému CE-MS z jednoho software. V oblasti kapilární elektroforézy přináší verze A.06.01 nové výpočty rozlišení píků na základě efektivní mobility a relativní mobility. Při použití automatického dávkovače HP 7683 ALS pro HP 6890 Plus GC umožňuje při náročných analýzách např. měnit rychlost při nástřiku (10-200 ml/min). (#981006)

Časopis CATALYST zdarma

Časopis Catalyst, který je na našem trhu zatím distribuován zdarma, přináší nové informace o skladovém hospodaření chemikálií za použití programů CIS Pro, o webových chemických katalozích, webservru ChemOffice a jeho instalaci u Idun Pharmaceuticals, chemické knihovně ChemInfo, o chemické informační superdálnici a o nových přístupech k chemické pedagogice. Dále informuje o Gaussianu 98, konjugovaných molekulách v Chem3D, www modelování a mnohém dalším. Všechny ověřené linky jsou zveřejněny v seznamu "Užitečná spojení" na adrese www.scitech.cz. (#981007)