Z vědeckých, odborných a zahraničních společností

Závazek členů Německé chemické společnosti (GDCh Code of Conduct)

GDCh zavazuje sebe a své členy k podpoře svobody, tolerance a pravdy ve vědě. Jako zvláštní poslání na sebe bere snahu o zlepšování pozice chemie, chemických vědomostí a dovedností. Všichni členové GDCh jsou si vědomi faktu, že jako vědci jsou zvláště odpovědni za dopad jejich práce na lidstvo a životní prostředí.
GDCh a její členové podporují a prosazují udržitelný a trvalý rozvoj společnosti, hospodářství a životního prostředí. V jejich činnosti je vždy obsažen prvek odpovědnosti příštím generacím. Dodržují všechna zákonná ustanovení týkající se jejich práce, jejích následků a jsou vždy proti zneužití chemie, jako např. při vyvíjení chemických zbraní nebo návykových látek. Jsou zavázáni k použití pravdivých údajů při získávání a šíření chemických znalostí a nepoužívají nečestných metod.
Členové, kteří jednají proti těmto principům, ničí reputaci své profese a riskují, že jim bude členství v GDCh odejmuto.
Naše civilizace, jak ji známe dnes, je neodmyslitelně vázána na pokrok v chemii. Mnoho věcí, které se dnes zdají být naprosto normální, bylo nemyslitelných již před několika desítkami let. Díky chemii je dnes mnoho a mnoho lidí pravidelně zásobováno potravinami, dostatečným množstvím efektivních léků a dalšími hodnotami tak, že očekávaná doba života lidí roste a je dokonce dvojnásobná ve srovnání se stavem před jediným stoletím. Ve svém každodenním životě také přijímáme výhody použití stále lepších a účinnějších materiálů.
Nicméně jsou chemici stále konfrontováni s potřebou nových a nových řešení. Dramaticky rostoucí množství lidí na Zemi musí být nejen nasyceno, ale i ošaceno a stále ještě mnoho nemocí nemůže být ani léčeno.
Ve svém nadšení pro nové objevy chemici nikdy neztrácejí ze zřetele etické a společenské standardy. Je samozřejmé, že všechny nové metody a pokrok obsahují rizikové faktory, jež jsou kriticky vnímány širokou veřejností. V Německu jsou bezpečnostní standardy vysoké, což spolu s vysokou úrovní chemického vzdělávání a bezpečnostní výchovy vytváří jedinečné podmínky pro další rozvoj. Chemici jsou si vědomi šíře problematiky a dopadu své práce a vědomě přebírají odpovědnost k příštím generacím stejně jako k vysokému standardu života, který by měl pokračovat do budoucna.

pad

Pracovní knížky

Pod heslem "Pokračující profesní rozvoj (Continuing Professional Development)", chemikův profesní "pas k úspěchu", oznámila Královská chemická společnost (RCS) zavedení čehosi, co Čech snadno nazve pracovní knížkou či indexem, kam se mu bude potvrzovat vše, co se týká jeho profesionální kariéry. Pro začátek budou knížky zaslány všem diplomovaným chemikům (chartered chemists), tj. zjednodušeně členům členských kategorií "fellow" a "member" a dále všem licentiátům a graduátům, tj. (opět jen přibližně) všem členům, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Do indexů se budou potvrzovat profesionální školení, kurzy, popracovní (večerní) vzdělávání, přednášky proslovené, napsané publikace, účast na konferencích, pedagogická aktivita, společenská činnost i vlastní osobní vzdělávání. CPD není povinné a vedení záznamů je dobrovolné. Není vyloučeno, že v budoucnosti může být vedení záznamů o CPD podmínkou pro setrvání v kategorii chartered chemist či její udělení.

pad