Výročí a jubilea


Jubilanti ve 4.čtvrtletí 1998


85 let

Prof. Dr. Ing. Otto Wichterle, DrSc., Dr.h.c. (mult.) (27.10.) dříve ÚMCH AV ČR, nyní v důchodu Praha

80 let

Ing. Rudolf Veselý, CSc., (3.10.) dříve VÚ gumárenské a plastikářské techniky Zlín, nyní v důchodu, Zlín
Prof. Dr. Ing. Záviš Holzbecher, DrSc., (16.10.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha

75 let

Ing. Milan Streibl, CSc. (11.10.) dříve ÚOCHB AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Jaromír Mráček (21.10.) dříve Tazus Plzeň, nyní v důchodu Třemošná u Plzně
Václav Volejník, (3.11.) dříve Chepos Hradec Králové, nyní v důchodu Hradec Králové
RNDr. Jiří Kejha, CSc., (11.11.) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. Dr. Ing. Josef Mleziva, DrSc., (20.11.) dříve Univerzita Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
Ing. Bohumil Reichstäter, CSc., (20.11.) dříve VÚ vlnařský Brno, nyní v důchodu Brno
Ing. Dagmar Hronová, (29.11.) dříve Milo Olomouc, nyní v důchodu Olomouc
RNDr. Miroslav Lazar, (29.11.) dříve Lachema n.p. Brno, nyní v důchodu Brno
Ing. Luděk Vinš, (4.12.) Technický konzultant VINS Hradec Králové
Ing. Jiří Němec, (13.12.) dříve Chepos Brno, nyní v důchodu Brno
MUDr. Jaroslav Volf, (13.12.) dříve KHS Ostrava, nyní v důchodu Ostrava
Doc. RNDr. PhMr. Milan Čeladník, CSc., (17.12.) dříve FarmF Univerzita Karlova, Hradec Králové, nyní v důchodu Hradec Králové
Doc. Ing. Alois Nováček, DrSc., (21.12.) dříve Chemopharma Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem

70 let

RNDr. Milan Stompfe, (6.10.) dříve Bateria Slaný, nyní v důchodu Slaný
RNDr. Jiří Sajvera, (15.10.) dříve Střední odborné učiliště Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., (20.10.) předseda AV ČR Praha
Doc. RNDr. Karel Macek, DrSc., (31.10.) dříve FgÚ AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha
RNDr. Vladimír Zvěřina, CSc., (15.11.) dříve Česká komise pro plánování a VTR Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
RNDr. Osvald Jokelle, (24.11.) dříve VŠZ Brno, nyní v důchodu Brno
Ing. Otto Lang, (2.12.) dříve OHS Příbram, nyní v důchodu Příbram
Prof. Ing. Václav Zilvar, CSc., (2.12.) dříve ČVUT Praha, nyní v důchodu Praha

65 let

RNDr. Jan Toul, CSc., (8.10.) dříve VÚ geologický, nyní v důchodu Brno
Dr. František Jelínek, (11.10.) dříve SZŠ České Budějovice, nyní v důchodu České Budějovice
RNDr. Zdeněk Pechan, CSc., (14.10.) dříve Agrostav Brno, nyní v důchodu Brno
Ing. Václav Novák, CSc., (23.10.) Chemické závody Litvínov
Ing. Otta Horský, (24.10.) dříve VÚZORT Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Petr Schneider, DrSc., (3.11.) ÚCHP AV ČR Praha Doc. RNDr. Jiří Karlíček, CSc., (12.11.) Západočeská Univerzita Plzeň
RNDr. Milan Pachta, CSc., (16.11.) dříve Galena Opava, nyní v důchodu Opava
Ing. Albert Popler, CSc., (24.11.) dříve OHS Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
Ing. Mirko Hušek, (6.12.) dříve Sklárny Kavalier Držkov, nyní v důchodu Zásada
RNDr. Zdeněk Prášil, CSc., (6.12.) ARTIM s.r.o. Praha
Ing. Miroslav Markvart, (17.12.) VÚANCH AV ČR Praha
Ing. Marta Horáková, CSc., (20.12.) VŠCHT Praha

60 let

Ing. Zdenka Kefurtová, CSc., (4.10.) VŠCHT Praha
Doc. Ing. Jaromír Kalous, CSc., (10.10.) Univerzita Pardubice
Stanislav Podolák, (25.10.) dříve Ministerstvo průmyslu Praha, nyní v důchodu Poděbrady
Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc., (29.10.) VŠCHT Praha
Ing. Josef Příhoda, CSc., (14.11.) VŠCHT Praha
Ing. Josef Královský, (26.11.) VÚOS Pardubice
RNDr. Vladimír Petrus, CSc., (7.12.) ÚMCH AV ČR Praha
Ing. Jaroslav Dědek, CSc., (11.12.) Plynoprojekt Praha
Ing. Jiří Vacík, CSc., (20.12.) ÚMCH AV ČR Praha
Doc. Ing. Vlastimil Brožek, DrSc., (28.12.) VŠCHT Praha
RNDr. Miloš Votruba, (29.12.) Bio-Regena Praha

Blahopřejeme

 


Členové společností, kteří zemřeli


dipl. technik František Pluhař, dříve Fotochema Hradec Králové,nyní v důchodu Hradec Králové, zemřel 26.3.1998 ve věku 73 let
PaedDr. Václav Silvar, dříve ZŠ Jižní Město Praha, nyní v důchodu Praha, zemřel dne 2.4.1998 ve věku 65 let
Ing. Dr. Jaroslav Dykyj, dříve VÚ petrochemický nováky-Prievidza slovensko, nyní v důchodu Česká Bělá, zemřel 17.4.1998 ve věku 88 let
prom. biol. Jaroslav Vlček, dříve profesor Obchodní akademie v Chrudimi, nyní v důchodu Chrudim, zemřel dne 17.4.1998 ve věku 85 let
Ing. Václav Kouřím, CSc. dříve ÚJV AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha, zemřel dne 16.5.1998 ve věku 70 let
Ing. Vlastimil Halaška,CSc., dříve ÚMCH AV ČR Praha, nyní v důchodu, zemřel 21.5.1998 ve věku 68 let
Ing. Břetislav Doležel, CSc., dříve SVÚOM Praha, nyní v důchodu Praha, zemřel v květnu 1998 ve věku 72 let
RNDr. Olga Kloubková, dříve Česká obchodní inspekce nyní v důchodu Praha, zemřela dne 2.5. ve věku 64 let

Čest jejich památce