Střípky a klípky o světových chemicích

Vladimir Prelog (1906-1998)

Nedávno zesnulý profesor Prelog1-5, skvělý chemik (podle B.Sharplesse "King of chemistry"), byl i vzácný člověk, pravý gentleman, velice skromný a s neobyčejným smyslem pro humor. Ve své autobiografii6 Prelog věnuje minimálně místa zmínce o své Nobelově ceně, o čestných doktorátech a o členstvích ve světových akademiích. Na druhé straně však nevynechá příležitost poukázat, kde jeho vědecké výsledky doplnili případně korigovali jiní autoři. V kapitole o adamantanu ze skromnosti pomlčel o svém podílu při návrhu struktury Landova uhlovodíku, když s R.Lukešem studovali stereochemii a při diskuzi o hexamethylentetraminu připadli na možnost úplné uhlíkaté diamantoidní struktury. V publikaci o syntéze adamantanu7 se Prelog neopomněl zmínit, že už při objevu adamantanu Lukeš naznačil cestu vedoucí k jeho syntéze.
Ukázkou Prelogova smyslu pro humor je deklarace o stereochemické CIP konvenci6 , pod kterou V. Prelog vyhotovil podpis v zrcadlové podobě, a také příhoda o analýzách sirných sloučenin v curyšské laboratoři8 . Tamní mikroanalytik Werner Manser měl pro toto stanovení specielní aparaturu a striktně vyžadoval, aby vzorky obsahující síru byly zřetelně označeny. Stalo se, že Karel Wiesner, profesor na univerzitě ve Frederictonu a bývalý Prelogův spolupracovník, který do Curychu posílal své vzorky, opomněl označit, že látka obsahuje síru. Když pan Manser prováděl analýzu na běžné, nikoliv na oné specielní aparatuře a tím si zařízení pokazil, vrazil k profesoru Prelogovi a moc mu měl za zlé, že si s jeho látkou zničil aparaturu. Na to poslal Prelog na soukromou adresu Wiesnerovi dopis, z něhož paní Wiesnerová vyrozuměla, že profesor Prelog zemřel. Ihned volala na univerzitu, kde manžel právě přednášel. Když se tuto ohromující zprávu dověděl, rychle ukončil přednášku, spolupracovníky poslal domů a vyhlásil den smutku za profesora Preloga. Samozřejmě se vše rychle vysvětlilo a reakce jeho žáka Preloga velmi dojala. V dopisu stálo, že profesor Prelog zemřel po ataku pana Mansera, který profesorovi vrazil do srdce skleněnou trubičku, když se rozčílil, že si s jeho látkou obsahující síru zničil aparaturu.
Na ústavu profesor často prováděl návštěvníky vždy ve vysokém tempu (v mládí běhal, i závodně). Připomínkou toho je veršovaný článek parodující Goethovu baladu Erlknig8. Pro české návštěvníky měl vždy čas, rád vzpomínal na Lukeše, pro kterého byl dlouho Vládíčkem (na separátech zaslaných Lukešovi nacházíme věnování "Mnoho vzpomínek od Vládíčka"; v dopisech nám ostatním se často podpisoval "Váš starý Vlado Prelog"). Po penzionování (v roce 1976) se dal profesor Prelog zapsat jako postdoktorátní student (Fachhörer), aby mohl docházet do ústavu (stojí za zmínku, že penzionovaný profesor Votoček se roku 1938 zapsal jako posluchač a převzal i laboratorní stůl). Stávalo se2, že studenti, kteří profesora Preloga neznali, se ptali, kdo je ten postarší pán v bílém laboratorním plášti a není-li to laboratorní technik.
Prelog měl nepřebernou zásobu anekdot, které rád vyprávěl. Znal i mnoho humorných příběhů o významných chemicích. V jeho autobiografii6 se tak můžeme dočíst o R. Adamsovi, E. Fischerovi, R. Robinsonovi, L. Ružičkovi, E. Votočkovi a R. B. Woodwardovi. Od studentských let měl Prelog zálibu ve filosofii, rád citoval čínskou moudrost: "Chcete-li být šťasten jeden večer, kupte si láhev vína, na týden zabte prase, na rok se ožeňte, ale chcete-li být šťastný celý život, těšte se ze své práce". Sám Prelog alkoholické nápoje pil zřídka, jedl rád sladkosti, od roku 1933 až do smrti žil s manželkou Kamilou (rozenou Vítkovou, znali se od roku 1927) a plně se věnoval vědecké práci s životním kredem Studium chymiae nec nisi cum morte finitur. Svůj chemický život počítal Prelog na semestry, osud mu jich v jeho obdivuhodné aktivitě dopřál 146.

LITERATURA

  1. Červinka O.: Chem.Listy 92, 377 (1998).
  2. Dunitz J.D.: Nature 1998, Feb.5 str. 542.
  3. Dumic M.: Croat. Chem.Acta 71, A1 (1998).
  4. Eschenmoser A.: Chimia 52, 74 (1998).
  5. Protiva M.: Croat. Chem. Acta 69, 399 (1996).
    Zde podobně jako v ref.1 je hodně odkazů; ve stejném sešitě je dalších pět článků.
  6. Prelog V.: My 132 Semesters of Chemistry Studies. Amer. Chem. Soc., Washinton, DC 1991.
  7. Prelog V, Seiwerth R.: Ber.Dtsch. Chem. Ges. 74, 1644 (1941).
  8. Heilbronner E., Dunitz J.D.: Helv. Chim. Acta 79, 1241 (1996).

Miloslav Ferles