Deska cti

HP dárcem přístroje GC-MS

Společnost Hewlett-Packard darovala Národní referenční laboratoři pro forenzní toxikologii Ústavu pro toxikologii a soudní chemii 1. LF University Karlovy plynový chromatograf s hmotnostním detektorem HP 6890 GC/5973 MSD pro účely toxikologických analýz. Tímto darem v hodnotě více než 3 miliony korun chce společnost HP posílit postavení forenzních disciplin v ČR. Jak ve svém referátu charakterizovala dr. Balíková (vedoucí NRL), současná situace nárůstu m.j. drogových zneužívání a nedokonale dokumentovaných intoxikací malých dětí logicky vedla k takovému vybavení laboratoře. Universita však potřebnou částku uvolnit nemohla. Za přítomnosti přes padesáti představitelů ministerstev, vysokých škol, ústavů, Národní protidrogové centrály, vědeckých společností, Policie a Kriminalistického ústavu předali dar dr. Kalášek a dr. Knesel z HP do rukou pracovníků NRL.
Společnost HP, podle slov svého ředitele dr Kaláška, věnuje nemalou pozornost filantropickým aktivitám a podporuje finančně i materiálově ročně celou řadu projektů jak z rozpočtu pražské centrály, tak z tzv. projektů, udělovaných každoročně evropským ústředím firmy. O komplexní nabídce firmy HP "laboratoř od jednoho dodavatele" se může zájemce dozvědět m.j. i na http://www.hp.com/go/chem.
Redakce ráda zařazuje tuto aktivitu, která není v našich zeměpisných šířkách příliš častá, do nové rubriky "na desku cti" a věří, že bude moci oznámení tohoto typu publikovat stále častěji.

pad