Bulletin představuje

Redakce Chemických listů chce umožnit představení významných chemických entit, a to především z ČR anebo alespoň s významnými vazbami na tento region jak kapitálovými, tak obchodními. Příspěvky do rubriky jsou vítány. Předpokládaný rozsah 1 strana rukopisu 30 x 60.

Brew and consulting company PIVO PRAHA s.r.o.

Američani, kteří nás sem občas jezdí učit jak dělat demokracii, mír anebo business, vždycky zdůrazňují fakt, že aby člověk cokoliv uskutečnil, musí mít vizi. Takovou vizi měla a má skupina absolventů FPBT VŠCHT pracujících v pivovarnictví. Jejich vize je projektovat a zařizovat u nás doma i ve světě minipivovary (microbreweries). To je ovšem jenom část té vize - pánové se rozhodli, že spolu s pivovárky naučí Japonce a podobné konzumenty, jak vypadá pravé české pivo. Prodávají pivovárky s know-how na piva, která si sami nejdřív vaří ve svém vlastním pivovárku. Tento pozoruhodný podnik se nachází v tzv. Pivovarském domě na rohu Ječné a Lipové v Praze 2. Redakce tohoto časopisu měla to štěstí, že pánové pivovarníci pro ně otevřeli varnu, ležácký sklep, technologická data i své sny do budoucna. Výtečný mok, který redaktoři čistě z funkční povinnosti ochutnali, začínal u Českého ležáku (světlý, černý, řezaný) přes pšeničné pivo, nad kterým by Bavorák uznale pomlaskal, až k téměř dámským specialitám, jako pivo kávové či pivní šampus.
Česká chemie v českých rukou, jak kdysi napsal tento Bulletin, to je to, co může pomoci naší branži, nám, ale i naší zemi. Kvalitní vize podepřená opravdovou prací poskytující kvalitní produkty budou vždy tím, co Chemické listy rády podpoří pochvalnou zmínkou, zejména, pokud je tomu tak jako v tomto případě - české pivo "jak má být" za ceny "pro Čechy" a dobrá bašta k tomu. Pokud si chcete založit vlastní pivovárek, zastavte se ve firmě Pivo Praha s.r.o., Podskalská 10, Praha 2, tel. 02-24915813. Pokud se budete nejdříve chtít seznámit inkognito s produkty aplikované chemické technologie, zajděte na roh Ječné a Lipové, možná už budou vařit nějaké nové pivo, nebudete litovat. Nemusíte mít ani s sebou v kapse poslední číslo Chemických listů, či odznak Chemické společnosti, abyste byli na obou místech jak náleží přijati.

pad