Z vědeckých, odborných a zahraničních společností

Chemická společnost boduje v první lize

ČSCH byla jako jedna z prvních zařazena do rubriky Science Park na stránce ChemSoc, reprezentující chemické dění ve Velké Británii. Je zde uvedeno, že společnost, založená v roce 1866 je jednou z nejstarších chemických společností vůbec, i to, že je nejstarší a největší chemickou společností v České republice. Podívejte se na www.chemsoc.org/science/science.htm.

pad

Eurocarb

Českým zástupcem v European Carbohydrate Organization byl, podle zprávy prezidenta Eurocarbu, prof. Vliegentharta, jmenován Ing. Vladimír Křen, CSc., CChem. FRSC. Pokud někteří chemici z ČR budou potřebovat zastání v této mezinárodní organizaci, mohou se na dr. Křena obrátit (Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, tel. 475-2510-2569).

AllChemE

Na základě dotazů čtenářů osvětlujeme jeden z nových "evropských" termínů AllChemE. Je to Alliance for Chemical Sciences and Technologies in Europe. Tato aliance se skládá z následujících organizací, CEFIC (European Chemical Industry Council), CERC3 (Chairmen of the European Research Councils Chemistry Committees), COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research: Technical Committee for Chemistry), ECCC, též EC3 (European Communities Chemistry Council), FECS (Federation of European Chemical Societies), EFCE (European Federation of Chemical Engineering).
ČSCH je členem pozorovatelem (observer) v EC3 a zakládajícím členem FECS. ČSPCH je via členství v SCHP ČR napojena na CEFIC. Členem EFCE je Česká společnost chemického inženýrství (ČSCHI).

pad

Strategický plán IUPAC

Mezinárodní unie čisté a užité chemie (IUPAC) plánuje provedení základních změn ve své struktuře a mechanizmu činnosti. Sekretariát IUPAC se obrací ke světové chemické veřejnosti se žádostí o vyjádření názorů na dva dokumenty: (1) Strategický plán IUPAC - 1998, (2) Zpráva výboru pro vypracování a uskutečnění strategie. Dokumenty jsou přístupné na www.iupac.org a www.iupac.org/news/strategy/strategy.doc Český komitét pro chemii (ČKCH), který zastupuje Českou republiku v Unii, vyzývá české chemiky, aby se s oběma dokumenty seznámili a své doplňovací a pozměňovací návrhy zaslali buď sekretariátu IUPAC, nebo ČSCH na adresu ÚMCH AV ČR, Heyrovského n. 2, 162 06 Praha 6.

Pavel Kratochvíl
předseda Českého komitétu pro chemii