Cena za chemii prof. J. M. Lehna pro rok 1998 udělená společností Rhône-Poulenc-Rhodia a velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR

Od roku 1994 je francouzskou chemickou a farmaceutickou společností Rhône-Poulenc-Rhodia a velvyslanectvím Francouzské republiky udělována cena za chemii nejlepším studentům doktorandského studia v České republice. Podle pravidel se soutěže mohou účastnit studenti doktorandského studia všech českých vysokých škol, maximálně však dva kandidáti z každé z nich. Termín přihlášek je limitován 30. březnem kalendářního roku a uchazeči musí splňovat následující podmínky: být občany České republiky, mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být studenty doktorandského studia (doktorandská práce nesmí být obhájena před 15. květnem kalendářního roku). Uchazeč nesmí být v žádném vztahu k Rhône-Poulenc-Rhodia a být laureátem této ceny z minulých let. Kandidáti odevzdávají své materiály buď ve francouzštině nebo angličtině. Dokumentace výzkumné práce je omezena počtem 5 stran a měla by mimo dosažené výsledky obsahovat i vizi budoucí výzkumné práce.
V porotě vedené prof. Zahradníkem, přesedou České akademie věd, letos zasedli zástupci univerzity Karlovy, Masarykovy, Palackého a Mendlovy, Univerzity Pardubice, Vysoké školy chemicko-technologické, Vysokého učení technického v Brně, zástupce divize chemie českého zastoupení Rhône-Poulenc-Rhodia, prof. Dixneuf z Univerzity v Remeši (delegován profesorem J. M. Lehnem) a atašé pro vědu a technologie velvyslanectví Francouzské republiky Dr. Jaques Pot-Deprun. Porota udělila tři stejné ceny, každou ve výši 50 000 Kč, které věnovala společnost Rhône-Poulenc-Rhodia a dvouměsíční studijní pobyt ve Francii, který financuje velvyslanectví Francouzské republiky. Pořadí dalších soutěžících nebylo uvedeno.
Do letošního ročníku se přihlásilo 11 doktorandů, vlastní soutěže se účastnilo pouze 10 kandidátů. Jména soutěžících a názvy jejich prací jsou shrnuty v následujícím přehledu:
Tomáš Adam (Centrum bioanalytických metod, Univerzita Palackého, Olomouc): Diagnosing of inborn errors of purine and pyrimidine metabolism by electromigration techniques.
Jan Holub (Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého Olomouc): Development of new aromatic cytokinins for the purpose of tissue culture industry and agriculture.
Zbyněk Polák (Katedra anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice): Photoinduced changes of structure, properties and reactivity of As-S system amorphous chalcogenides.
Petr Kubáň (Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno): Coupling of flow injection analysis (FIA) and capillary electrophoresis (CE) for on-line sample pretreatment/preconcentration.
Jiří Šibor (Katedra organické chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno): Synthesis of selenium containing compounds.
Lucie Vojtová (Fakulta chemická, Vysoké učení technické Brno): Synthesis of polystyrene-block-polyethylene copolymers.
David Viduna (Katedra fyziky a makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha): Monte Carlo study of block copolymer micelles.
Josef Cvačka (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha): HPLC determination of nitronapthalenes and nitrobiphenyls. Construction of new detectors for HPLC.
Pavel Pihera (Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická Praha): Synthesis and reactivity of benzoderivatives of thieno[3,2-b] furan.
Markéta Hrebíková (Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická Praha): Biodegradation des carbures éthéniques chlorés dans les décharges.
Laureáty se zaslouženě stali pánové David Viduna, Petr Kubáň a Pavel Pihera. Všichni vítězové prezentovali své hodnotné výsledky velmi dobrou angličtinou, názorně je obrazově dokumentovali a v diskuzi prokázali hlubokou znalost širší problematiky. Svoji práci publikovali v respektovaných mezinárodních časopisech. I když ostatní soutěžící prezentovali také kvalitní práce, porota se v tajném hlasování na jménech třech vítězů vzácně shodla. Celá soutěž byla na velmi dobré odborné úrovni a to svědčí o tom, že v doktorandském studiu pracují talentovaní mladí lidé. Bylo by zajímavé sledovat jejich budoucí kariéru, zda zůstanou věrni výzkumné práci, ať již v České republice nebo v zahraničí, nebo zda dají přednost kariéře v komerční sféře. Ta jim za současných podmínek umožní, ke škodě chemické vědy, podstatně lepší materiální zabezpečení. Porotci si shodně přáli to prvé.
Ceny za chemii 1998 předal dne 17. června 1998 na velvyslanectví Francouzské republiky za přítomnosti J. E. Philippa Costa, pana velvyslance Francouzské republiky v ČR, laureát Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 prof. J. M. Lehn.

Jaromír Soušek, Jan Černoch